Piráti svolali na poslední srpnový den tiskovou konferenci, na níž představili svou představu legalizace konopí pro osobní potřebu. Za řečnickým pultem se kromě zástupců této strany objevil například i bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, nebo předseda sdružení Legalizace.cz Robert Veverka. Protože tento krok slibuje posun v problematice užívání marihuany, rozhodli jsme se, ač médium apolitické, o návrhu zveřejnit alespoň základní informace.

Tisková zpráva České pirátské strany:

Česká pirátská strana má připravenou novelu zákona, která umožňuje pěstování, zpracování a držení omamného konopí pro vlastní potřebu každé dospělé osobě s trvalým pobytem na území ČR. Veřejnost má možnost vyjádřit se k návrhu v rámci veřejné konzultace.

Ta probíhá na webové stránce www.regulacekonopi.cz a zúčastnit se jí může každý občan České republiky starší 18 let. Otázky směřují k navrhované novele zákona, která umožňuje osobám starším 18 let samopěstovat 5 rostlin konopí.

„Chtěl bych pozvat každého, komu tato problematika není lhostejná, aby se naší konzultace aktivně zúčastnil. Jde o jedinečnou příležitost svobodně vyjádřit názor a pomoci tak najít spravedlivý kompromis v otázce konopí“ doplňuje poslanec Pirátů Tomáš Vymazal. Výstupy veřejné konzultace budou zohledněny ve finálním znění návrhu zákona a zároveň využity jako podklad pro podzimní odborný seminář na půdě Poslanecké sněmovny. Mezitím bude návrh podroben i kritice expertní skupiny složené z odborníků na protidrogovou politiku a zástupců institucí dotčených chystanou regulací.

Inspirací pro navrhovanou změnu zákona se stala Kanada, která v červnu letošního roku přijala zákon umožňující dospělým lidem konopí nejen legálně pěstovat a přechovávat pro osobní potřebu, ale také si ho pro rekreační účely obstarat ve státem kontrolovaných obchodech. „Naše novela je zdrženlivější a počítá pouze s možností samopěstování za přesně daných pravidel. Netajíme se však skutečností, že kanadský zákon se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice“ dodává poslanec Tomáš Vymazal.

Regulace pěstování konopí je cestou k výraznému omezení černého trhu s omamnými látkami, ochraně nezletilých a ukončení stigmatizace a kriminalizace konopí i jeho uživatelů. Zároveň je částečnou odpovědí na letitý problém nedostatku léčebného konopí, které je velmi drahé a nadto prakticky není k dispozici.

Kontakt pro doplňující dotazy:
Tomáš Vymazal – 774 363 736, vymazalt@psp.cz

Výňatek z webu www.regulacekonopi.cz s informacemi o předloženém návrhu

Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu umožní každému dospělému člověku vypěstovat si a sklidit až 5 rostlin konopí bez jakéhokoli trestního nebo jiného postihu. Pěstiteli tak nebude hrozit ani pokuta, ani zabavení pěstovaného konopí pod podmínkou, že k pěstovanému konopí zamezí přístupu třetích osob.

Návrh zákona zajistí každému pěstiteli možnost usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1 250 g sušených květů vypěstovaného konopí. Návrh vychází z předpokladu, že z jedné konopné rostliny je při řádném pěstování možné získat až 250 g sušeného květenství.

Návrh umožní dospělému člověku držet mimo bydliště až 30 g sušeného konopí.

Návrh uzákonění pěstování pro osobní potřebu se týká pouze zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Návrh prosazuje striktní omezení dostupnosti konopí nezletilým, poskytnutí konopí neplnoletým občanům bude i nadále klasifikováno jako závažný trestný čin.

Chceme dospělým lidem umožnit pěstování konopí pro osobní potřebu za přesně definovaných podmínek, protože vycházíme z principu kontrolované dostupnosti psychotropních látek. Žádáme veřejnost, aby v rámci této veřejné konzultace vyjádřila svůj názor a podílela se tak na přijatelné regulaci, která bude přínosem pro všechny občany České republiky.

Důvody pro uzákonění

Lidská práva
Prohibice konopí je z dlouhodobého hlediska společensky neudržitelná a představuje závažné porušování základních lidských práv.

Represe nikam nevede
Represivní přístup dlouhodobě nedosahuje deklarovaných cílů a plýtvá prostředky státního rozpočtu zbytečným zatěžováním orgánů činných v trestním řízení.

Pomoc nemocným
Represivní přístup dlouhodobě a zásadním způsobem komplikuje nemocným přístup k mnohostranně využitelné a léčivé rostlině, jejíž účinky byly potvrzeny v celé řadě odborných studií a výzkumů.
Návrh zákona zpřístupní konopí i těm, kteří se chtějí samoléčit svépomocí.

Boj proti černému trhu
Prohibice vytváří podmínky pro rozvoj černého trhu, na němž se obohacují zejména organizované zločinecké skupiny.

Nízká nebezpečnost konopí
Ve srovnání s legálním alkoholem a tabákem je zdravotní a společenská nebezpečnost konopí prokazatelně nižší a jeho ilegální status je z hlediska drogové problematiky neospravedlnitelný.

Moderní poznatky
Zastaralé mezinárodní protidrogové úmluvy ztrácejí v současnosti na relevanci a neustále přibývá vyspělých států, které konopí legalizují a pozorují pozitivní dopady tohoto kroku.

Přínos společnosti
Ochrana nezletilých před zneužíváním konopí.
Omezení výdajů ze státního rozpočtu na potírání pěstování a držení konopí pro osobní potřebu.
Ochrana základních lidských práv a svobod deklarovaných Ústavou.
Ochrana veřejného zdraví.
Destigmatizace konopí jako léčivé a průmyslově mnohostranně využitelné rostliny.

Foto: Zleva: Předseda Pirátů Ivan Bartoš, poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, předseda sdružení Legalizce.cz Robert Veverka